Wikimedia Chapters Planet

August 22, 2016

Wikimedia France

WikiJourney fête son premier anniversaire !

Logo de WikiJourney par SylvainAr, CC-BY-SA 4.0

WikiJourney a pour objectif de permettre à ses utilisateurs de prendre connaissance des points d’intérêt à proximité d’eux, et de créer un itinéraire permettant de les rallier. Mais ce projet ne s’arrête pas là, affichant les guides touristiques des environs, contenant ainsi toutes les informations nécessaires pour voyager !

WikiJourney se compose de trois outils : une API, sur laquelle se reposent un site internet et une application mobile. La particularité de ce projet ne réside pas dans le choix de publication Open Source – d’autres applications touristiques publiées sous cette licence sont déjà disponibles – mais dans le fait que toutes les ressources utilisées sont libres, car mises à disposition par la communauté sur Wikipédia, Wikidata et WikiVoyage. Les premières lignes de code du projet WikiJourney ont ainsi été écrites lors du Hackathon Wikimédia de mai 2015, sous le regard intéressé des membres de la communauté qui y étaient présents.

En août 2015, après la signature d’une convention avec Wikimédia France pour officialiser le prêt d’un serveur, la première version de WikiJourney est mise en ligne, sous la forme d’un site web, ainsi que d’une application mobile pour Android. Depuis, de nombreuses améliorations ont été ajoutées, telles que la possibilité de sauvegarder ses parcours avec son compte Wikimédia par exemple. L’outil se diversifie également : traduit dans plusieurs langues, WikiJourney rencontre peu à peu un public international.

Screenshot WikiJourney Website v2.0 map

Capture d’écran de la carte.

Lancé dans le cadre de l’activité projet de l’École Centrale de Lille par une équipe de sept élèves ingénieurs, il est “officiellement terminé” depuis janvier. Toutefois, une partie de l’équipe initiale, toujours aussi motivée par le développement Open Source, ainsi que par la promotion des outils libres de la Fondation Wikimédia, continue à le maintenir à titre personnel en développant de nouvelles fonctionnalités, afin de l’améliorer petit à petit. Tous les codes sources sont également disponibles sur Github, afin que n’importe quel contributeur intéressé puisse proposer des améliorations, voire les développer lui-même.

Screenshot WikiJourney Application v1.2.0 list

Capture d’écran de l’application.

En effet, le projet est loin d’être terminé. Du côté développement, l’équipe souhaiterait par exemple améliorer l’outil permettant de sauvegarder ses parcours, afin de pouvoir les publier en ligne. Ceci permettrait non seulement aux utilisateurs de partager leurs parcours avec leurs amis, mais également aux offices de tourisme de distribuer les leurs aux touristes ; prouvant ainsi qu’il est tout à fait possible de s’informer sur les outils de la Fondation, y compris certains moins connus du grand public comme WikiVoyage. À terme, cela pourrait également pousser les offices de tourisme à compléter les informations présentes sur ces guides.

En dehors du périmètre des nouvelles fonctionnalités, certains points sont à revoir : l’amélioration du référencement ainsi que la traduction des textes en différentes langues en font partie. Si vous désirez contribuer au projet, de quelque manière que ce soit, vous êtes le/la bienvenu-e !

Profitez de vos vacances, utilisez WikiJourney pour découvrir ce qu’il y a autour de vous, et si vous en avez l’occasion, améliorez les pages Wikipédia et les guides WikiVoyage que vous allez découvrir durant vos parcours !

 

Cet article nous a été proposé par l’équipe du projet. Merci à eux !

by Anne-Laure Prévost at August 22, 2016 04:30 PM

August 20, 2016

Wikimedia Czech Republic

Škola jménem Wikiverzita

Představovat českým učitelům Wikipedii je dnes už sotva zapotřebí. Většina čtenářů tohoto textu je si pravděpodobně také vědoma možností využití Wikipedie v rámci výuky. Ten, kdo si tyto možnosti ozkoušel i v praxi, ovšem nejspíše narazil též na nemožnosti — na principiální omezení, která využívání Wikipedie při vyučování má. Největší otevřená encyklopedie je sice rozsáhlým zdrojem informací, do jehož tvorby se mohou učitelé i žáci zapojit, ale jehož encyklopedické poslání nenechává místo pro objevování na vlastní pěst, pro pokusy a omyly, pro učení vlastní tvorbou, pro cvičení a zkoušení.

Wikipedie ze své podstaty skutečně nemůže poskytnout vzdělávací prostor, kde by například více studentů mohlo psát souběžně každý svůj článek na stejné téma, kde by žáci mohli pracovat na cvičném textu, který bude následně smazán a napřesrok vytvářen stejně dalším ročníkem, kde by mohly vznikat stránky, do nichž smí zasahovat jen vedoucí kurzu, nebo naopak jen účastník, jenž má prokázat své dovednosti. Takový prostor však najdeme na jednom ze sesterských projektů nadace Wikimedia — na Wikiverzitě.

V čem Wikiverzita vyniká

Z jednoho úhlu pohledu můžeme Wikiverzitu přirovnat k veliké dílně. Zatímco Wikipedie shromažďuje již ověřené a věrohodně zveřejněné poznatky, na Wikiverzitě se dá pracovat zkusmo a cvičmo, provádět vlastní výzkum, který možná teprve v budoucnu přinese poznatky, jež se stanou součástí encyklopedického vědění, zřizovat si zákoutí šitá na míru vzdělávacím potřebám — takříkajíc vlastní pracovní stůl, učebnu, či dokonce laboratoř.

Z jiného úhlu pohledu můžeme Wikiverzitu pojmout jako síťový výukový systém. Řada škol dnes využívá takovéto systémy — nejčastěji populární Moodle — pro svou vnitřní potřebu. V případě Wikiverzity je takovouto školou celý svět. Kdokoli může podle svých schopností přijmout roli učitele a nabídnout výuku v některém z dosavadních předmětů, nebo si otevřít zcela nový kurz, ale právě tak podle svých potřeb přijmout roli žáka. Učitel z reálné školy si tu může zřídit virtuální učebnu pro své reálné žáky, umisťovat jim na Wikiverzitu učební materiály a odkazy na zdroje, otevřít pro třídu diskusní fórum, zadávat úkoly pro samostatnou práci a sledovat aktivitu svých jednotlivých svěřenců, spouštět a vyhodnocovat testy. (Nástroje pro porovnávání výsledků a sledování studijních pokroků ještě nejsou zprovozněny, ale do budoucna se s nimi počítá.)

Ilustrační fotografie k dispozici pod licencí CC0 Public Domain

Ilustrační fotografie k dispozici pod licencí CC0 Public Domain 

 

Z dalšího úhlu pohledu můžeme Wikiverzitu vidět jako databázi digitálních učebních materiálů. Ty, které jsou zveřejněny pod otevřenou licencí Creative Commons, mohou být uloženy přímo na serverech Wikimedia (jako to v případě obrázků známe z Wikipedie), na jiné může tematická stránka na Wikiverzitě odkazovat, a tím podle potřeby integrovat i obsahy etablovaných úložišť, jako jsou dum.rvp.cz nebo dumy.cz. Oproti jiným úložištím digitálních učebních materiálů není Wikiverzita omezena druhem školy, typem studia, vzdělávacími plány, tématem ani případnými grantovými podmínkami. Navíc umožňuje materiály přímo propojovat s wikiverzitní výukou i s obsahy dalších projektů Wikimedia, na místě testovat, nezávisle recenzovat a probírat v diskusích a v případě otevřené licence i dále přizpůsobovat vlastním požadavkům.

 

Čemu je prospěšná otevřenost a kooperace

Již vícekráte zmíněná otevřenost patří k podstatě Wikiverzity, stejně jako ostatních projektů Nadace Wikimedia. Rozhodnutí pro ni je především věcí přístupu — přesvědčení, že kooperace ve výsledku dovede člověka dál než konkurence, a ochoty dát vlastní výtvory k dispozici ostatním, ba sdílet s ostatními samotný proces tvoření. Kdo chce své učební materiály a pracovní diskuse ponechat před zbytkem světa skryté, pro toho je vhodnější školní Moodle. Komu plně vyhovuje přednastavený rámec a recenzní linie etablovaných úložišť DUMů, tomu postačí jejich služby. Otevřenost Wikiverzity znamená rozšíření v obou směrech — její uživatelé mohou jednak využívat vzájemně výsledky své práce, navazovat na sebe, reflektovat se a korigovat. Jednak sami vytvářet nebo dotvářet rámec, v němž se pohybují. Založí-li učitel na Wikiverzitě výukový projekt pro svou reálnou třídu, pak může případně mezi své virtuální žáky přijmout i další uživatele, nebo mezi dalšími uživateli nečekaně nalézt korektora svých materiálů, či dokonce pedagogického asistenta. Díky provázanosti projektů Nadace Wikimedia může do svých výukových materiálů bezprostředně začleňovat například obsahy Wikipedie, Wikislovníku nebo Wikizdrojů, a Nadace samotná je poměrně jistou zárukou, že pracovní prostředí nebude nečekaně uzavřeno, zpoplatněno či zatíženo dodatečnými podmínkami.

Jak se stát průkopníkem

Ilustrační fotografie k dispozici pod licencí CC0 Public Domain

Ilustrační fotografie k dispozici pod licencí CC0 Public Domaini  

Stát se uživatelem Wikiverzity je stejně snadné jako začít používat Wikipedii. Kdo má již svůj uživatelský účet na Wikipedii nebo jiném projektu Wikimedia v libovolném jazyce, může se pod stejným jménem a heslem přihlásit na českou Wikiverzitu. Kdo takový uživatelský účet ještě nemá, může si jej velmi jednoduše zřídit. (Na Wikiverzitu je samozřejmě možno přispívat i anonymně, ale pro účast na výuce v roli učitele i žáka je vhodné mít svou stálou uživatelskou identitu.)

Na české Wikiverzitě je zatím každý aktivní uživatel průkopníkem. Zatímco třeba anglická nebo německá Wikiverzita už má rozsáhlou komunitu uživatelů a zásobu ověřených postupů a vyzkoušených nástrojů, česká teprve hledá svou podobu a své využití ve vzdělávání. Českojazyčná nápověda ještě není dobudována, pravidla efektivního uspořádání obsahu i soužití uživatelů se teprve vytvářejí, výukové projekty mají zatím spíše experimentální charakter. Máme už ovšem i první pozitivní zkušenosti s nasazením Wikiverzity v reálném školním vyučování — celoročně ve výuce informatiky v prvním a čtvrtém ročníku střední školy, krátkodobě a příležitostně též v dalších předmětech. Nyní čeká česká Wikiverzita především na další pedagogy, kteří budou mít odvahu a chuť vyzkoušet si ji ve výuce, a tím též pomáhat v jejím budování. Potenciál, který Wikiverzita má, za toto úsilí určitě stojí.

Milan Horák, učitel informatiky a společenských věd na SŠ Waldorfské lyceum, jeden ze správců české Wikiverzity (milan.m.horak@volny.cz, na Wikiverzitě pod uživatelským jménem Mmh)

by Gabriela Boková at August 20, 2016 08:01 PM

August 18, 2016

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 33/2016

Während in Österreich über den Frieden geschrieben und der populärste Olympionike bzw. die populärste Olympionikin in Wikipedia gesucht wird, stehen die WikiConference North America und die SMWCon Fall 2016 in FFM an, hat das Board of Trustees wohl bekannte Ehrenamtliche in den Governance-Ausschuss benannt und ist mit der „Bamberger Islam-Enzyklopädie“ der erste zitierfähige Wikipedia-Ausschnitt entstanden. Besonders intensiv wird jedoch die Bitte des Prados diskutiert, möglichst nur deutlich kleinere Abbildungen ihrer Kunstwerke auf Wikimedia Commons zu veröffentlichen.

Foundation und Organisationen

Board of Trustees benennt beratende Ehrenamtliche für Governance-Ausschuss

Das Board of Trustees der Wikimedia Foundation organisiert sich intern in Ausschüssen. Einer dieser Ausschüsse ist das Board Governance Committee, das sich vor allem um Prozesse und interne Strukturen des Gremiums kümmert. Nach der Neukonstituierung des Boards auf der Wikimania 2016 hat der Auschuss beschlossen, beratende Ehrenamtliche zu benennen, die den Ausschuss bei der Arbeit unterstützen sollen. Nach einer Bewerbungsphase hat der Ausschuss nun fünf Ehrenamtliche ernannt: Gayle Karen Young (ehem. Personal-Leiterin der WMF), Kat Walsh (ehem. Mitglied des Board of Trustees), Tim Moritz Hector (Präsidiumsvorsitzender von WMDE), Ido Ivry (Vorstandsmitglied von Wikimedia Israel) und Ira B. Matetsky (User:Newyorkbrad; Wikipedia-Admin und ehemaliges Schiedsgericht-Mitglied in der en-wp)

Projekte und Initiativen

Wikipedia for Peace

„Wikipedia for Peace“ wird im Rahmen der „Workcamp“-Projektreihe des Service Civil International (SCI) Österreich als Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Wikimedia Österreich organisiert. Im Rahmen des Projekts kommen für zwei Wochen, von 14. bis 27. August 2015, 15 Menschen verschiedener Länder und Sprachen in Wien zusammen, um gemeinsam Wikipedia-Artikel zum Thema Frieden zu verfassen.

WikiConference North America 2016

Auf der Wikimedia-Mailingliste wird zur WikiConference North America, 7. bis 10. Oktober 2016 in San Diego, eingeladen.

Neues aus der OSM-Welt #317

Die aktuelle Zusammenfassung aus der OpenStreetMap-Welt „weekly 317“ berichtet über Neues aus dem Zeitraum vom 9. bis 15. August.

Technik

Neues Design und neue Funktionen der Seite wikipedia.org

Im Blog der Wikimedia Foundation berichtet ein Mitarbeiter vom neuen Design und den neuen Funktionen des Suchportals https://www.wikipedia.org.

Semantic-MediaWiki-Konferenz 28. bis 30.9. in Frankfurt/Main

Die 13. Semantic-MediaWiki-Konferenz (SMWCon Fall) findet in diesem Jahr vom 28. bis 30. September in Frankfurt am Main statt. Für die ersten Tickets kann man sich bis 11. September registrieren.

Neuigkeiten aus der Technik

Diskussion

Aktueller Stand des deutschsprachigen Wikinews

Benutzer:YMS berichtet von seinen Eindrücken über das deutschsprachige Wikinews im Wikipedia-Kurier.

Politik und Recht

Prado bittet um Runterskalierung von Bildern aus ihrem Museum

Ein Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Wikimedia Foundation leitet der Commons-Community den Wunsch des Museo del Prado weiter, dass die von Google Earth zur Verfügung gestellten enorm hochauflösende Detailaufnahmen (zum Teil über 200 MB große Dateie) auf eine Größe von maximal 1000 px herunterskaliert werden sollen. Nach spanischem Recht sind die nach Commons übertragenen Originalaufnahmen möglicherweise geschützt, nach Überzeugung der Commons-Community jedoch als gemeinfreie Kunst zu verstehen. Es wird um Community-Rückmeldung gebeten.

Wissenschaft und Forschung

Bamberger Islam-Enzyklopädie

Der Professor für Islamwissenschaften und langjährige Wikipedia-Autor Patrick Franke hat die „Bamberger Islam-Enzyklopädie“ gegründet, ein Verzeichnis von ausgewählten, qualitativ hochwertigen Wikipedia-Artikeln mit ihren Hauptautoren, die als zitierfähig angesehen werden.

Presse, Blogs und Websites

Eine ausführliche Übersicht zu Presseberichten ist über den Wikipedia-Pressespiegel zu finden.

Ranking der populärsten Olympia-Sportlerinnen und -Sportler

Die Seite Meedia veröffentlicht eine informative Auswertung der am häufigsten aufgerufenen Wikipedia-Artikel zum Thema Olympia in verschiedenen Sprachversionen.

Termine

Eine ausführliche Übersicht aller Treffen rund um die deutschsprachige Wikipedia ist dort zu finden:


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Martin Rulsch at August 18, 2016 02:38 PM

Wikimedia France

Les gagnants de Wiki Loves Earth 2016 !

Wiki Loves Earth est un concours de photographie dont le but est de prendre en photo des espaces naturels protégés et de les verser sur la médiathèque de Wikipédia : Wikimédia Commons.

Ce concours international qui a lieu depuis 2014 s’est tenu en France pour la deuxième édition du 1er au 31 mai 2016. Pendant un mois, 2430 images ont été mises en ligne par 161 contributeurs (contre respectivement 2290 et 250 l’année dernière) dont la très grande majorité (71 %) s’est créée un compte pour l’occasion.

Parmi l’ensemble des 19 pays participants, cela représente 76 000 images mises en ligne par plus de 6 400 personnes !

Le jury, composé de 7 personnes (gagnants de l’année dernière, responsable de réserve naturelle, journaliste, …) a pu évaluer les images mises en ligne grâce à un outil dédié.

Voici donc les 10 gagnants de cette édition :

Plateau d'Emparis

1er : Nuno Alves, plateau d’Emparis.

Cheminée de montagne, Mont Aiguille

2e : Tom Chirossel, Cheminée de montagne, Mont Aiguille.

Les Trois Dents 1

3e : Olivier-pilat, Les Trois Dents.

Au coeur du Boréon

4e : Nico-sct, Au cœur du Boréon.

Bouquetins au lac long (3)

5e : Ibex73, Bouquetins au lac long.

Dans le parc ornithologique du Pont de Gau

6e : Dkiechle, parc ornithologique du Pont de Gau.

Corsica - Nino

7e : Ed BEDOS, lac de Nino.

Cascades du Hérisson, l'éventail

8e : JGS25, cascades du Hérisson.

Lac de Vouglans vu de sur Faucon

9e : Annick Monnier, lac de Vouglans.

Pic Saint-Michel, Vercors - IMG1471

10e : Jp.sembely, pic Saint-Michel.

Félicitations à l’ensemble des gagnants qui seront contactés dans les jours qui viennent pour recevoir leurs lots !

La photo gagnante en France sera soumise à un jury international avec toutes les autres photos gagnantes des autres pays participants.

by Mathieu Denel at August 18, 2016 11:16 AM

August 13, 2016

Wikimedia France

Premier Edit-a-thon Toulouse – Montpellier inauguré à Mazamet

Le 30 juillet, les groupes locaux de Toulouse et Montpellier se sont réunis pour une première rencontre après la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Cette première rencontre a eu lieu sous la forme d’un edit-a-thon dans la ville de Mazamet. Les groupes locaux toulousains et montpelliérains se sont donnés rendez-vous le samedi matin à l’office de tourisme pour une excursion photo dans les rues et musées de la ville.

Située aux confins des départements du Tarn et de l’Aude et aux pieds de la montagne Noire et du rocher d’Hautpoul, Mazamet est à équidistance des villes de Béziers et Toulouse. Ville d’environ 10.000 habitants, cette ville a vécu pendant 150 ans de l’industrie du délainage.

Eglise Notre-Dame à Mazamet ( ShreCk - CC BY-SA 4.0). La fontaine du village médiéval de Hautpoul (Raphael Isla - CC BY-SA 4.0). Ruine au bord de l'Arnette (Pascal Arnoux - CC BY-SA 4.0).

Tout au long de la matinée, des conseils pratiques sur la photographie ont été dispensés aux wikimédiens et membres de l’association Montpel’libre venus participer. Puis, après un pique-nique au bord de la rivière, c’est au sein de la médiathèque de Mazamet que les bénévoles ont contribué à des articles liés à la commune (Mazamet, Industrie de Mazamet, Foire de Montagnac et Pézénas). Nous avons aussi profité de  “L’été des régions Wikipédia” pour ajouter des photos prises le matin dans la catégorie Mazamet dans Commons.

Une photo de groupe a conclu cette belle première journée de contribution entre wikimédiens Toulousains et Montpelliérains.

Wikimédia Toulouse et Montpellier à Mazamet (ShreCk – CC BY-SA 4.0).

 

 

by Chloé Masson at August 13, 2016 08:45 AM

August 11, 2016

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 32/2016

Die Wikimedia Foundation sucht einen neuen Chief Technology Officer und veröffentlicht ihren halbjährlichen Transparenzbericht, neue Benutzergruppen wurden genehmigt, ein Wettbewerb zu den Olympischen Spielen, Neues aus Israel, Brest, von GLAM und der Forschung sowie Verbesserung bei der Suche und Benachrichtigungen sind neben einem gewonnenen Rechtsstreit und Berichten über verschiedene Wikipedianer und den Münchner Wikipedia-Standort WikiMUC nur einige Highlights der Woche. Die englischsprachige Wikipedia nimmt außerdem Abschied von Kevin Gorman.

Foundation und Organisationen

Ausschreibung für den Chief Technology Officer

Eine der Prioritäten der neuen Geschäftsführerin der Wikimedia Foundation, Katherine Maher, ist es, die vakanten Leitungsstellen möglichst schnell bis Ende des Jahres zu besetzen. Nun ist die Stelle des Chief Technology Officers (CTO) ausgeschrieben. Der oder die CTO ist für die gesamte technische Infrastruktur der Wikimedia-Projekte verantwortlich.

Shortlist der ausgewählten FDC-Kandidierenden

Die Mitglieder des Funds Dissemination Committees (Spendenverteilungskomitees, kurz FDC) werden auf zwei Wegen ausgewählt. Alle zwei Jahre findet eine Community-Wahl statt, alternierend ernennt das Board of Trustees Mitglieder. Derzeit läuft der Auswahlprozess für letztere. Das zahlreichen Bewerbungen hat das Board of Trustees nun eine Shortlist mit 6 Kandidierenden ausgesucht. Die endgültige Auswahl der vier zu wählenden Mitglieder wird am 2. September bekannt gegeben.

Zwei neue User Groups

Das Affiliations Committee hat zwei neue User Groups anerkannt: Die Wikimedians of Iowa User Group – eine Gruppe von Wikimedianerinnen und Wikimedianern im US-Bundesstaat Iowa – sowie die WikiToLearn User Group. Letzte möchte die Internetlernplattform WikiToLearn bessern mit den Wikimedia-Projekten verbinden.

Lehre mit Wikipedia als zielführend wahrgenommen

Die WikiEducation Foundation hat die Teilnehmenden ihrer Bildungsprogramme befragt, ob sie erneut mit Wikipedia unterrichten würden. 98 % stimmten dem zu, davon erachten 87 % die Benutzung von Wikipedia sogar als erfolgreicher als mit anderen Methoden.

Projekte und Initiativen

Wikipedia nun auch auf Tulu verfügbar

Die Wikipedia in der indischen Sprache Tulu ist nun live gegangen.

Wikipedia-to-the-Moon-Babelbox

Mittlerweile läuft bereits seit einigen Wochen die Arbeitsphase von Wikipedia to the Moon. In der Voting-Phase hatte sich zuvor die internationale Community dazu entschieden, die exzellenten Artikel und exzellenten Listen aus allen Wikipedia Sprachversionen gemeinsam mit einem Rover der PT Scientists aus Berlin auf den Mond zu schicken. Noch bis zum 31. Oktober haben Wikipedianer Zeit, die Liste der exzellenten Artikel auszubauen, weiter aufzupolieren und ihr Wissen auf dem Mond zu verewigen. Für alle, die sich bereits an dem Projekt beteiligt haben oder dies noch tun möchten, gibt es nun eine Babelbox für die Nutzerseite.

Hier geht es zum Quellcode für die Babelbox:

Hier geht es zur Wikipedia to the Moon Arbeitsseite:

Wiki Loves the Olympics

Ein globaler Schreibwettbewerb rund um die Olympischen Spiele hat im Meta-Wiki begonnen. Bis zum 18. September können Beiträge eingereicht werden.

Fotoprojekt zum Maritimen Fest in Brest

Beim Martimen Fest in französischen Brest haben 16 Ehrenamtliche an die 1000 Fotos traditioneller Schiffe erstellt.

Israelisches Hochschulprogramm nun auch auf Arabisch

Das israelische Hochschulprogramm wird dank einer Förderung der Israeli Charitable Foundation nun auch für arabischsprachige Studierende erweitert.

GLAM-Aktivitäten im Monat Juli

Im Outreach-Wiki wurde der Monatsbericht zu den Aktivitäten im Juli im GLAM-Bereich zu Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen veröffentlicht.

Technik

Mobile Google-Suche verweist nun besser auf Wikipedia

In Zusammenarbeit mit Google wurde die Infobox bei der mobilen Suche so angepasst, dass nun wie bei der Desktopsuche Wikipedia direkt als Quelle ausgewiesen wird. Durch den Link erhofft sich die Wikimedia Foundation, dass das Ansteuern der Inhalte erleichtert wird. Noch immer wird jedoch nicht die freie Lizenz erwähnt.

Bessere Benachrichtigungen

Die Wikimedia Foundation berichtet in ihrem Blog über die Verbesserung der Echo-Benachrichtigungen („Notifications“). Globale Nachrichten werden jetzt korrekt angezeigt, zudem können Nachrichten nach der Seite, auf der sie ausgelöst wurden, gefiltert werden.

Neues aus der Technik

Die aktuelle Zusammenfassung aus der OpenStreetMap-Welt „weekly 316“ berichtet über Neues aus dem Zeitraum vom 2. bis 8. August.

Auch Wikidata gibt ein Update.

Diskussion

US-amerikanischer Wikipedia-Autor Kevin Gorman stirbt im Alter von 24 Jahren

Der US-amerikanische Wikipedia-Autor Kevin Gorman ist im Alter von 24 Jahren verstorben. Der Student kam über die erste Bildungsinitiative der Wikimedia Foundation 2011 ins Wikiversum, setzte sich gegen das Gender Gap und bezahltes Schreiben ein und war der erste Wikipedian in Residence an einer US-amerikanischen Universität. Die englischsprachige Wikipedia-Gemeinschaft trauert um einen engagierten Kollegen und guten Freund.

Politik und Recht

Halbjährlicher Transparenz-Bericht der WMF veröffentlicht

Die Wikimedia Foundation veröffentlicht halbjährlich ihren „Transparency Report“, in dem sie Auskunft über Einsprüche, Zugriffe u.Ä. auf die Wikimedia-Projekte von staatlicher wie privater Seite gibt. Jüngst veröffentlicht sie ihren 5. Bericht, der den Zeitraum Januar–Juni 2016 abdeckt. Die Rechtsabteilung hat zudem einen begleitenden Blogbeitrag dazu veröffentlicht.

WMF gewinnt Rechtsstreit gegen Drehbuchautorin und Regisseurin Schels

Das Landgericht München hat im Rechtsstreit zwischen der Wikimedia Foundation (WMF) und der Drehbuchautorin und Regisseurin Evelyn Schels zugunsten der WMF entschieden. Schels hatte gegen die Veröffentlichung ihres Geburtsdatum geklagt. Der Fall wird auch in der Presse rezipiert.

Stellungnahmen von Wikimedia Deutschland zu Freien Bildungsmaterialien

John Weitzmann, Referent für Politik und Recht bei Wikimedia Deutschland, berichtet im WMDE-Blog von den Plänen der Kultusministerien und Landtags-Koalitionen zu Freien Bildungsmaterialien sowie den Stellungnahmen des Vereins dazu.

Wissenschaft und Forschung

Research-Newsletter Juli

Der Newsletter des Monats Juli zur Forschung rund um die Wikimedia-Projekte ist erschienen.

Presse, Blogs und Websites

Eine ausführliche Übersicht zu Presseberichten ist über den Wikipedia-Pressespiegel zu finden.

Entstehung des Münchner Wikipedia-Standortes WikiMUC im Überblick

Wikipedia-Benutzer Pimpinellus blickt im Wikipedia-Kurier auf die Pläne, Umsetzung und ersten 100 Tage des Wikipedia-Standortes in München, des WikiMUCs, zurück.

WikiStammtisch mit Nikola Kalchev

In der 7. Episode des WikiStammtisch spricht Sebastian Wallroth mit dem bulgarischen Wikipedianer Nikola Kalchev, der derzeit in Deutschland lebt.

Blogbeitrag über Diego Delso

Im Movement-Blog hat Ed Erhard einen Beitrag über den auch in der deutschsprachigen Wikipedia aktiven Fotografen Diego Delso (Benutzer:Poco a Poco) veröffentlicht. Diego hat mehr als 15.000 Fotos auf Wikimedia Commons veröffentlicht und mehrere Preise bei Wikimedia-Bilderwettbewerben abgeräumt.

Wikipedian in Residence für das Open Science Lab der Technischen Informationsbibliothek Hannover gesucht

Das Open Science Lab der Technischen Informationsbibliothek Hannover sucht einen Wikipedian in Residence. Bewerbungsfrist ist der 12. August 2016.

Termine

Eine ausführliche Übersicht aller Treffen rund um die deutschsprachige Wikipedia ist dort zu finden:


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Martin Rulsch at August 11, 2016 03:57 PM

August 10, 2016

Wikimedia Germany

Freie Bildungsmaterialien: Pläne der Kultusministerien und Landtags-Koalitionen im Check

Tuxyso / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, Akademie Mont-Cenis-Sonnenuntergang-2016, CC BY-SA 3.0

Es tut sich was in Sachen Freies Wissen in der Bildungspolitik – und Wikimedia Deutschland schaut genau hin:

Vergangene Woche wurde zuerst durch das „Bündnis Freie Bildung“ (BFB), an dem wir beteiligt sind, eine Stellungnahme zu den Koalitionsverträgen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt online gestellt. Grundlage der Stellungnahme sind Antworten der Parteien auf Wahlprüfsteine, also Fragen, die das BFB im Vorfeld der jeweiligen Landtagswahlen aufgestellt und an die Parteien geschickt hatte. Jetzt wurde als nächste Stufe untersucht, ob und inwieweit die Koalitionsverträge das widerspiegeln, was die Parteien vor der Wahl über ihre Position zu freien Bildungsmaterialien gesagt hatten. Eine ähnliche Aktion läuft derzeit auch mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Außerdem hat Wikimedia Deutschland (WMDE) im laufenden Konsultationsprozess der Kultusministerkonferenz (KMK) zu deren noch im Entwurfsstadium befindlichen “Strategie Bildung in der Digitalen Welt” eine Stellungnahme abgegeben und auf Meta veröffentlicht (PDF). Hier fließen unsererseits vor allem die Erkenntnisse aus dem Praxisrahmen für OER in Deutschland ein, der im Februar 2016 veröffentlicht worden war. Neben diversen Einzelanmerkungen geht WMDE in der Stellungnahme auf drei Aspekte im Detail ein:

  1. Kultur des Teilens konsequenter fördern

Um den immer wieder beschworenen Paradigmenwechsel hin zu einer tatsächlich dem digitalen Zeitalter angemessenen Bildung einzuleiten, sollte die dafür notwendige „Kultur des Teilens“ aktiver als bisher gefördert werden. Übergeordnetes Handlungsfeld für die Kultusminister sind hier nicht in erster Linie Open Educational Resources (freie Bildungsmaterialien, kurz OER), sondern ist eine Verbesserung der Rechtssicherheit beim Zusammenarbeiten und Teilen über Schul- und Hochschulgrenzen hinweg – wofür freie Bildungsmaterialien allerdings ein hilfreiches Mittel sein können. Auch verändert das kollaborative Arbeiten nicht nur die Anforderungen an Lehrende, sondern auch die Anforderungen an Materialien. Dies wirkt sich sowohl auf die Qualitätssicherung als auch auf technische, rechtliche und formale Aspekte der Bildungsmaterialien aus. Zu diesen Aspekten enthält der in 2015 und 2016 erarbeitete Praxisrahmen für Open Educational Ressources in Deutschland bereits viele Vorschläge. Wenn es nicht gelingt, dass in der Schule ein verändertes Rollenverständnis von Lehrenden und Lernenden Einzug hält, wird die Bildung auch in Zukunft an den Anforderungen der Teilhabe in der digitalen Gesellschaft vorbeilaufen. Zudem müssen auch die Werkzeuge des Teilens beherrscht werden. Dazu gehören sowohl technische Fähigkeiten als auch ein Grundverständnis der zum Einsatz kommenden rechtlichen Werkzeuge.

  1. Potenziale des Lernens in der digitalen Welt besser vermitteln

Insgesamt sollten in fördernden Strukturen immer wieder die gesellschaftlichen Chancen der digital unterstützten Bildung und des Lernens in der digitalen Welt deutlich gemacht werden. Andernfalls läuft man Gefahr, dass Förderstrukturen einseitig als weitere Belastung ohnehin bereits unter großem Druck stehender Lehrkräfte wahrgenommen werden. Der Mehrwert kollaborativer Arbeitsweisen (online wie offline) sollte anhand praktischer Beispiele verdeutlicht werden, denn hier bestehen noch große Vorbehalte, die nicht allein über Vorgaben und Anforderungsprofile an Lehrende überwunden werden können. Es müssen Antworten auf die Frage nach dem „Warum?“ der Digitalisierung im Bildungsbereich und nach der Sinnhaftigkeit kollaborativer Erstellung von Inhalten gegeben werden, um Ängste und Hürden abzubauen. Der Fokus auf eine kritische Auseinandersetzung mit digitalen Technologien und mit dem Teilen über Schulgrenzen hinweg sollte nicht nur – negativ konnotiert – als „Schutz“ vor den mit der Technik und dem Teilen einhergehenden Risiken verstanden werden, sondern vielmehr als zentrale positive Kompetenz der Lehrenden und Lernenden in der digitalen Welt.

  1. Rechtliche und formale Rahmenbedingungen für transformativ nutzbare Bildungsmaterialien verbessern

Zentrales Argument für eine offene und digital angereicherte Bildungslandschaft sollte das Ziel eines freien Zugangs zu Bildung sein. Diesem Ziel dienen letztlich viele Zwischenschritte. Auch OER erfüllen keinen Selbstzweck, sondern dienen letztlich dazu, Hürden auf dem Weg zum Wissenserwerb für möglichst viele Menschen möglichst weitgehend abzubauen. Daher sollte, wenn der Begriff OER Erwähnung findet, explizit gemacht werden, wie der Einsatz von OER die Realisierung der oben angesprochenen Potenziale unterstützt. Genau wie nicht jede Standardlizenz weithin als „Freie Lizenz“ anerkannt wird, ist auch der Begriff OER ein schillernder und wird mitunter ein Opfer von „Open Washing“, indem er als Etikett für Inhalte verwendet wird, die in Wahrheit alles andere als offen im Sinne transformativer Nachnutzbarkeit sind. In der Strategie sollte deshalb der Begriff OER mit einer entsprechenden Definition unterlegt werden, sinnvollerweise derjenigen der UNESCO von 2012. Es erscheint uns zugleich wenig sinnvoll, im Rahmen einer solchen Strategie von OER als Antagonismus zu „proprietären“ Bildungsmaterialien zu sprechen. Urheberrechte bestehen schließlich auch an OER. Zentral ist nicht ein solcher begrifflicher Dualismus, der Assoziationen von klassisch vs. modern, angestaubt vs. innovativ und ähnliche weckt. Zentral sind vielmehr die materiellen Merkmale digitaler Bildungsmaterialien (wie z. B. die Veränderbarkeit und eine unter den richtigen Umständen dennoch rechtssichere Nachnutzbarkeit). Die Ansätze der Strategie, die sich auf eine teilweise Liberalisierung der für die Bildung im Urheberrechtsgesetz verankerten Schranken hinwirken wollen, begrüßen wir ausdrücklich.

by John Weitzmann at August 10, 2016 08:50 AM

August 08, 2016

Wikimedia France

Brest 2016, des wiki et la mer

Du 13 au 19 juillet a eu lieu Brest 2016, la septième édition des fêtes maritimes de Brest où était présents plus d’un millier de bateaux traditionnels venant de toute la France et du monde entier. Un riche patrimoine qui constitue une parfaite occasion de collecter des contenus inédits pour les projets Wiki, principalement des photos mais aussi des témoignages, reportages, etc.

Les participants viennent de différents horizons, des wikimédien-ne-s évidemment mais aussi des contributeurs et contributrices à Wiki-Brest ou à la webtélé brestoise Quartiers Libres. Cette diversité de profils permet à chacun-e de se concentrer sur ce qu’il/elle sait faire de mieux dans un but commun. La plupart des participant-e-s étant déjà venu-e-s lors de la dernière édition, il y a 4 ans, le procédé de fonctionnement commence à être bien huilé. Le matin, tout le monde se rassemble pour faire le point sur le programme de la journée et chacun-e vaque ensuite à ses occupations. Pendant que les photographes partent arpenter les quais et sortir en mer, les contributeurs et contributrices créent et améliorent des articles ou bien enrichissent les informations des images prises la veille.

Un stand a été mis à notre disposition. Il était situé au cœur de la fête et a servi à la fois de lieu d’exposition (l’occasion de faire un retour sur les 10 ans de Wiki-Brest), d’espace web-reportage (pour Quartiers Libres) et d’espace de contributions.

L’objectif était de prendre en priorité des photos de qualité des navires (petits ou grands) n’ayant pas d’illustration dans Commons. Les photographies sont encore pour partie en cours de traitement mais le résultat est déjà impressionnant : près d’un millier de fichiers ont été importés sur Wikimédia Commons par 16 personnes ! Elles sont toutes visibles dans cette catégorie sur Commons et voici quelques exemples ci-dessous :

L’Hermione, réplique de la frégate de La Fayette (Ph. Saget [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Le Kruzenshtern, un des 5 derniers quatre-mâts barque du monde en état de naviguer (Ph. Saget [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons).

Le monocoque de compétition K. VIII (Pymouss [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons).

Pen Duick I de Tabarly sous voile dans l’avant-port (Ph. Saget [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons).

Une belle récolte, vivement Brest 2020 !

by Nicolas Vigneron at August 08, 2016 08:27 AM

August 04, 2016

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 31/2016

Unter anderem über mehrere technische Entwicklungen berichtet die Wikimedia:Woche 31/2016: In den ersten Wikimedia-Projekten wurden interaktive Karten als neue Zusatzfunktion eingeführt und für Android ist eine neue Version der Wikipedia-App verfügbar. Die Software-Entwicklung von Wikimedia Deutschland berichtet von ersten Ergebnissen zu strukturierten Daten auf Commons, und wie jede Woche sind natürlich auch wieder die Neuigkeiten aus der Technik-Community, Wikidata und OpenStreetMap verlinkt.

Foundation und Organisationen

WMF veröffentlicht ein Re-Design der Global Metrics (jetzt Grant Metrics)

Das Community Resources und das Learning & Evalution Team der Wikimedia Foundation haben gemeinsam die Global Metrics, jetzt Grant Metrics genannt, überarbeitet und neue Vorgaben für Metriken auf Meta veröffentlicht. Diese Vorgaben gelten ausschließlich für zukünftige Project Grant und Annual Plan Grant (APG) Programme.

Protokoll der 12. Telefonkonferenz des Präsidiums von WMDE veröffentlicht

Das Protokoll der 12. Telefonkonferenz des Präsidiums von Wikimedia Deutschland vom 18. Juli wurde im Forum veröffentlicht. Besprochen wurden vor allem die von der letzten Klausur vertagten Berichte des Vorstands und der Präsidiumsausschüsse.

Neu: Learning Pattern zur Wertschätzung Freiwilliger

Von Wikimedia Deutschland, Wikimedia Österreich und Wikimedia CH wurde ein gemeinsames Learning Pattern zum Thema Wertschätzung der Arbeit Freiwilliger erstellt, das sich speziell an andere Wikimedia-Chapter richtet.

Teele Vaalma schreibt über ihre Arbeit bei WMDE

Teele Vaalma von Wikimedia Estonia unterstützte Wikimedia Deutschland bei der Organisation der Wikimedia Conference in Berlin. Sie berichtete nun über ihre Erfahrungen.

WMDE ist anerkannte Einsatzstelle für Bundesfreiwillige

Wikimedia Deutschland ist als Einsatzstelle für Bundesfreiwillige anerkannt worden und somit in der Lage offiziell Bundesfreiwilligendienstler und -dienstlerinnen aufzunehmen. Für 2016 haben sich die Bereiche Event und Ideenförderung dafür entschieden, ab September 2016 jeweils einen sogenannten Bufdi aufzunehmen und ein Jahr lang mit diesen gemeinsam zu lernen, Projekte zu begleiten und Wissen zu teilen.

WMDE-Gastbeitrag im BBE-Newsletter

Über den „Newsletter für Engagement und Partizipation in Deutschland“ des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement wurde ein Gastbeitrag von Wikimedia Deutschland über die Wichtigkeit von Digitalem Ehrenamt versendet. WMDE und das BBE möchten gemeinsam auf den gesellschaftlichen Diskurs zum Themea Ehrenamt einwirken, um die Rahmenbedingungen für Engagement zu verbessern.

Projekte und Initiativen

Aufruf zur WikiCon 2017

Die WikiCon 2017 wird wieder in Deutschland stattfinden. Derzeit suchen Wikimedia Deutschland zusammen mit Wikimedia CH und Wikimedia Österreich ein lokales Freiwilligen-Team. Interessierte sind herzlich eingeladen mitzuwirken und sich zu beteiligen.

Einreichungen für WikiConference North America

Vom 7. bis 10. Oktober findet die WikiConference North America in San Diego, Kalifornien statt. Derzeit wird zu Einreichungen in sechs thematischen Tracks (Community, Advocacy & Outreach, Technology & Infrastructure, Health care and science, GLAM sowie Education and Academic Engagement) aufgerufen.

500.000 Wikipedia-Artikel auf Farsi verfügbar

Die Wikipedia auf Farsi erreichte mit dem 500.000. Artikel einen neuen Meilenstein. Die beiden Communitymitglieder Mohsen Salek und Mohammad Heidarzadeh beschreiben in einem Blogbeitrag, was dieser Meilenstein für die persischsprachige Wikipedia bedeutet.

Letzter Aufruf zur Organisation nationaler WLM-Wettbewerbe

Ein Aufruf richtet sich an Freiwillige aus Ländern die bisher noch nicht an dem internationalen Fotowettbewerb „Wiki Loves Monuments“ teilnehmen, mit der Bitte jetzt noch eine Teilnahme zu initiieren.

Geförderte Projekte aus den Communitys im Juli 2016

Die aktuelle monatliche Übersicht geförderter Projekte aus den Communitys ist nun im Blog von Wikimedia Deutschland zu finden.

Wikidata:Status updates/2016 07 30

Was in der vergangenen Woche rund um Wikidata geschah, findet sich in den aktuellen Wikidata:Status updates.

Neues aus der OSM-Welt #314

Die aktuelle Zusammenfassung aus der OpenStreetMap-Welt „weekly 314“ berichtet über Neues aus dem Zeitraum vom 19. bis 25. Juli.

Technik

Interaktive Karten für erste Wikipedia-Sprachversionen verfügbar

Die sogenannte Kartographer-Erweiterung für MediaWiki – sie stellt anpassbare, in Artikel einfügbare Openstreetmap-Karten bereit – wurde nach erfolgreichen Tests auf WikiVoyage jetzt auch in der katalanischsprachigen, hebräischen und mazedonischsprachigen Wikipedia sowie im Meta-Wiki eingeschaltet.

Neue Version der Wikipedia-App für Android verfügbar

Die Wikipedia-App für Android kommt nun mit einer neuen Startseite daher und bietet erweiterte Möglichkeiten zum Stöbern in der Wikipedia.

Demo-System für strukturierte Daten auf Commons

Ein Demo-System für einen ersten Einblick in den Einsatz von strukturierten Daten für Commons, also der Technologie von Wikidata für das Freie Medienverzeichnis, ist seit kurzem verfügbar. Die Ankündigung erklärt, was schon zu sehen ist und was in den nächsten Monaten folgen wird.

Neues aus der Software-Entwicklung im Juli

Die Software-Entwicklung bei Wikimedia Deutschland erzählt in ihrem Monatsbericht Juli von Neuigkeiten der Technischen Wunschliste und strukturierten Daten auf Commons.

Tech News issue #31

Die vergangene Ausgabe der „Tech News“ berichtet über die letzten Ereignisse aus der Technik-Community.

Politik und Recht

EU Policy Monitoring-Bericht für August

Dimi Dimitrov hat seinen monatlichen Bericht über die für Wikimedia politisch relevanten Aktivitäten für August veröffentlicht.

Presse, Blogs und Websites

Eine ausführliche Übersicht zu Presseberichten ist über den Wikipedia-Pressespiegel zu finden.

WikiStammtisch mit Gereon Kalkuhl

In der 6. Episode des WikiStammtisch spricht Sebastian Wallroth mit dem Wikipedianer Gereon Kalkuhl.

Termine

Eine ausführliche Übersicht aller Treffen rund um die deutschsprachige Wikipedia ist dort zu finden:

6.8.: Editieren im Erlebbaren Archiv

Wie schreibe ich in der Wikipedia? Ziel der in Berlin statt findenden Workshops ist es, Künstler*innen, Autor*innen und Lai*innen aller Generationen an die Arbeit für die Wikipedia heranzuführen, um so den Anteil von Autor*innen in der Community sowie die Sichtbarkeit relevanter Künstler*innen, Institutionen, Theoretiker*innen und feministischer Perspektiven in der Kunst zu stärken.

8.8.: OK Lab Berlin

Jede Woche treffen sich im Rahmen von Codefor.de in ganz Deutschland „Code for Germany“ Teams – die „Open Knowledge Labs“ (OK Labs), um gemeinsam an nützlichen Anwendungen und Visualisierungen rund um offene Daten zu arbeiten und um digitale Werkzeuge für Bürger und Bürgerinnen zu entwerfen. Das Open Knowledge Lab Berlin trifft sich jede Woche (zurzeit immer montags um 19.00 Uhr) bei Wikimedia Deutschland, Tempelhofer Ufer 23–24, 10963 Berlin. Während des Treffens arbeiten Ehrenamtliche gemeinsam an Projekten, tauschen sich zu Themen rund um Civic Tech, Open Data und aus aktuellem Anlass auch zu Refugees aus, organisieren themenspezifische Abende mit Gästen und sind generell Ansprechpersonen für alle Interessierten.

9.8.: Bremenpedia vor Ort

„BremenpediA vor Ort“ versteht sich als Anlaufadresse in Bremen-Lesum für alle Fragen rund um das freie Online-Lexikon Wikipedia und die freie Medien-Datenbank Wikimedia Commons. Die Veranstaltungsreihe findet zwischen 15.00 und 17.00 Uhr im Heimathaus Lesum, dem Domizil des Heimat- und Verschönerungsvereins Bremen-Lesum e. V. (HVL) statt.

10.8.: Treffen der Wikipedia-Filmfrauen Berlin

Editieren in der Wikipedia und ihren Schwesterprojekten rund um Frauenfilmthemen, -biographien und -fachkompetenz mit Frauen in und aus Film und Fernsehen, Interessierten und unterstützenden Wikipedians. 18.00-21.00 Uhr, Wikimedia Deutschland, Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin

10.8.: Treffen der Wikipedia-Filmfrauen München

Editieren in der Wikipedia und ihren Schwesterprojekten rund um Frauenfilmthemen, -biographien und -fachkompetenz mit Frauen in und aus Film und Fernsehen, Interessierten und unterstützenden Wikipedians. 18.00-21.00 Uhr, WikiMUC, Angertorstraße 3, 80469 München

11.8.: Offenes Editieren Berlin

Das Offene Editieren findet immer am zweiten und am letzten Donnerstag eines Monats am Tempelhofer Ufer 23-24 im Raum „Mosaik“ statt. Es ist eine unverbindliche Gelegenheit zum Austauschen von Tipps und Tricks. Willkommen sind einerseits erfahrene Wikipedianer_innen mit Spaß am Erklären im direkten Kontakt, real life und von Mensch zu Mensch, und andererseits Wikipedianer_innen mit ersten Erfahrungen und Fragen zu allen erdenklichen Aspekten der Wikipedia.


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Nicolas Rueck at August 04, 2016 12:06 PM

August 03, 2016

Wikimedia France

Le Digital Language Diversity Project et Wikimedia France

Depuis plusieurs mois et dans le cadre du projet Langues de France, Wikimédia France est partenaire du Digital Language Diversity Project (DLDP). Ce programme est financé par l’agence européenne Erasmus + avec pour objectif d’aider au développement de la présence des langues régionales et minoritaires sur Internet notamment en apportant aux locuteurs des compétences humaines et techniques afin de faciliter l’utilisation de leur langue dans l’espace numérique.

Quatre langues minoritaires sont concernées par ce projet :

  • le breton (France)
  • ­le basque (France­-Espagne)
  • ­le carélien (Finlande)
  • ­le sarde (Italie)

Face à l’impossibilité d’ignorer l’importance des projets Wikimédia pour les langues minoritaires et l’action menée par Wikimédia France depuis un an envers les communautés linguistiques, il est apparu à tous que les efforts devaient être mutualisé. Ainsi, Lucas Lévêque (Lyokoï) est devenu un des conseillers du DLDP et Wikimédia France a intégré la liste des partenaires européens. Les bénéfices réciproques escomptés sont nombreux : en s’inspirant du questionnaire envoyé en septembre dernier par Wikimédia France et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), le DLDP a ajouté une section concernant les projets Wikimédia dans l’enquête actuellement en cours en Europe :

DLDP_Survey-Banner_BlockLien vers l’enquête en breton
Lien vers l’enquête en basque

Lyokoï, qui a effectué un travail colossal pour aboutir à l’intégration de toutes les langues de France sur le Wiktionnaire francophone et fort de cette expertise, intervient directement dans la conception du programme du DLDP. Pour Wikimédia France, l’entrée dans un projet de grande ampleur permettra de diffuser plus largement l’immense travail accompli par les membres dans le cadre du projet Langues de France. Ainsi, en octobre 2016, une réunion des partenaires du DLDP se tiendra au Pays basque offrant ainsi la possibilité de présenter l’outil d’enregistrement Lingua Libre à des universitaires et des représentants académiques venus de toute l’Europe.

L’implication de Wikimédia France dans le DLDP apportera à l’association et à ses membres un nouveau réseau associatif et institutionnel capable de propulser l’ensemble du projet autour des langues régionales et minoritaires au stade supérieur.

by Rémy Gerbet at August 03, 2016 03:48 PM

Wikimedia Germany

Geförderte Projekte aus den Communitys im Juli 2016

Die folgende Liste zeigt eine Übersicht ausgewählter umgesetzter Aktivitäten, sowie regelmäßige Veranstaltungen, die von den Communitys organisiert wurden und mit Unterstützung durch das Team Ideenförderung im vergangenen Monat stattgefunden haben. Wer eigene Ideen und Projekte für die Erstellung, Sammlung und Verbreitung freier Inhalte mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland umsetzen möchte, findet weitere Informationen unter Wikipedia:Förderung.

Festivalsommer

Beim Festivalsommer herrscht derzeit wieder Hochsaison. So standen im Juli 31 Veranstaltungen auf der Agenda. Der vollständige Festivalplan ist in der Wikipedia zu finden.

Lokales

Ein Überblick über Aktivitäten lokaler Wikipedia-Communitys ist über Wikipedia:Lokales abrufbar. Einige Gruppen hinter den lokalen Räumen führen außerdem Blogs, über die eine Auswahl dort stattgefundener Veranstaltungen und Aktionen nachgelesen werden kann:

1.–3.7.: GLAM on Tour: Deutsches Museum Bonn

Über drei Tage hinweg erstreckte sich das Programm der GLAM-on-Tour-Station im Deutschen Museum Bonn. Anlass war die Ausstellung Leonardo da Vinci – Bewegende Erfindungen mit funktionsfähigen Modellen von Maschinen Leonardo da Vincis. Einen Überblick über das Programm und die Ergebnisse gibt die Projektseite.

2.7.: Treffen der Stammtische Unterfranken, Thüringen und des Portals Rhön

Das Portal:Rhön der deutschsprachigen Wikipedia hatte den Auftrag erhalten, das nächste Treffen des Stammtisches Unterfranken in Meiningen zu organisieren. Der Portalbetreuer hatte sich dafür bereit erklärt. Da dieser Stammtisch der Kontaktförderung der Stammtische und Projektteams untereinander dienen sollte und außerhalb Unterfrankens stattfand, waren auch die Thüringer Wikipedianer herzlich eingeladen. (basierend auf einem Text von Delta456, cc-by-sa 3.0, weiterlesen)

4.7.: Frag den Staat HH

Arne Semsrott war zu einem weiteren Workshop rund um das Portal Frag den Staat in dem lokalen Wikipedia-Standort Kontor Hamburg zu Besuch. Bereits im Vormonat hatte er im WikiMUC in München zusammen mit Wikipedianern und Codern des OK Lab einen Workshop zu dem Thema gehalten.

7.7.: Einkleidung Olympiamannschaft DOSB

Marcus Cyron und DerHexer waren bei der Olympiaeinkleidung in Hannover zugegen, um Bilder der Sportlerinnen und Sportler für Wikimedia Commons aufzunehmen.

9.7.: 30 Jahre galerie futura: Editieren im Erlebbaren Archiv 2/4

In der galerie futura findet im Sommer eine Seminar-Reihe statt, mit dem Ziel „Künstler*innen, Autor*innen und Lai*innen aller Generationen an die Arbeit für die Wikipedia heranzuführen, um so den Anteil von Autor*innen in der Community sowie die Sichtbarkeit relevanter Künstler*innen, Institutionen, Theoretiker*innen und feministischer Perspektiven in der Kunst zu stärken“. Zwei weitere Veranstaltungen sind für den 6. und 20. August geplant.

13.–24.7.: Fotoprojekt U-19-Fußball-Europameisterschaft

Bilder der U-19-Fußball-Europameisterschaft 2016 der Männer werden in Kürze auf Commons zu finden sein, denn Stepro war unterwegs, um sechs der zwölf Vorrundenspiele, das Play-Off, eines der Halbfinale sowie das Finale zu fotografieren.

16.7.: Stammtisch Braunschweig

Auch der 41. Stammtisch der Wikipedianerinnen und Wikipedianer in Braunschweig wurde von Wikimedia Deutschland mit einer Unfall- und Haftpflichtversicherung abgedeckt. Weitere Informationen zu diesem, bisherigen und folgenden Stammtischen in Braunschweig ist über die Regionalseite in der Wikipedia zu finden.

18.7.: WikiWedding Projekttreffen Juli

Neben den regelmäßigen Sprechstunden jeden Sonntag und jeden Montag (derzeit in der Sommerpause), fand am 18. Juli ein WikiWedding-Projekttreffen statt. Das Projekt WikiWedding verfolgt sechs Monate lang das Ziel, planmäßig den Bestand zum ehemaligen Berliner Bezirk Wedding (heutige Ortsteile Wedding und Gesundbrunnen) in Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikivoyage und Wikidata auszubauen und engagierte Weddinger an die Wiki-Projekte heranzuführen, so dass sie diese verstehen und bearbeiten können. (basierend auf einem Text von Southpark, cc-by-sa 3.0, weiterlesen)

19.7.: Wikipedia-Workshop in der Staatsbibliothek Berlin

Wikipedianer gaben in der Staatsbibilothek Berlin einen Einsteigerkurs für die Wikipedia. Die Teilnehmerzahl war wegen der Ausstattung mit Arbeitsgeräten im Werkstattraum auf 15 begrenzt. Die Plätze waren alle ausgebucht.

21.–26.7.: Vasenprojekt Teil II

Mit dem Ziel Wikidata zur zentralen Datenbank der Forschung zur antiken Keramik auszubauen, ging Marcus Cyron in die zweite Runde seines Vasen-Projekts. Es beinhaltete ein erneutes Treffen mit Vertretern des Corpus Vasorum Antiquorum Deutschland in München und ein Treffen mit Vertretern der Antikensammlung der Universität Innsbruck. Im Folgenden ist u. a. eine Einreichung eines Vortrages für das Digital Classics Seminar im Winter 2016/17, mit der Vorstellung eines Konzeptes zur Nutzung von Wikidata angedacht.

27.–30.7.: A L’Arme Festival

Mit Geräten aus dem Technikpool von Wikimedia Deutschland, besuchte Denis Barthel das A L’Arme-Festival für Improvisation, Neue Musik und Noise, um dort Bilder für das freie Medienarchiv Commons zu erstellen.

29.–31.7.: Wallensteinfestspiele Memmingen 2016

Die Wallensteinfestspiele in Memmingen sind mit rund 4500 Teilnehmenden die größten Historienspiele Europas. Sie wurden in diesem Jahr von mehreren Wikipedianerinnen und Wikipedianern begleitet, mit dem Ziel das Spektakel unter anderem fotografisch zu dokumentieren.

30.7.: Kaisermania

Der Wikipedianer Sandro Halank erhielt eine Akkreditierung für die Kaisermania mit dem Schlagersänger Roland Kaiser am Dresdner Elbufer. Freie Fotos der Veranstaltung werden in Kürze auf Wikimedia Commons erscheinen.

30.7.: Stammtisch Elsass-Express

Der Elsass-Express gilt als „der längste Stammtisch in der deutschsprachigen Wikipedia. Er dauert von 8:33 Uhr bis 19:26 Uhr und ist damit knapp elf Stunden lang“. Diesmal ging es gemeinsam zu einer Drei-Länder-Reise nach Aschaffenburg, wo ein gemeinsames Treffen mit den Stammtischen Unterfranken und Darmstadt statt fand. Wikimedia Deutschland unterstützte die Veranstaltung mit einer Versicherung und stellte die Planungen für das Jahr 2017 vor.

Regelmäßige Veranstaltungen

Folgende regelmäßige Community-Termine fanden auch im vergangenen Monat wieder mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland statt:

Weitere Aktivitäten aus dem Team Ideenförderung

12.7.: BBE Commons-Workshop für Foto-Wettbewerb

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) arbeitet an der Idee, einen Fotowettbewerb mit seinen Netzwerkpartnern auf Commons durzuführen. Ziel ist es, die Partnerorganisationen zur Freigabe relevanter Dateien und Archive zu bewegen und ihnen Commons als ehrenamtlich organisiertes Projekt näher zu bringen. Um ein solches Vorhaben selbstständig umsetzen zu können, gab Wikimedia Deutschland dem BBE einen Einführungsworkshop in der Geschäftsstelle in Berlin.

Über den „Newsletter für Engagement und Partizipation in Deutschland“ des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement wurde außerdem ein Gastbeitrag von Wikimedia Deutschland über die Wichtigkeit von Digitalem Ehrenamt versendet.

WMDE und das BBE möchten gemeinsam auf den gesellschaftlichen Diskurs zum Themen Ehrenamt einwirken, um die Rahmenbedingungen für Engagement zu verbessern.

21.-22.7.: Gespräch mit der Stadtverwaltung Ulm

Das Team Ideenförderung hatte ein Treffen mit dem für das Projekt Zukunftsstadt 2030 zuständigen Mitarbeiter der Stadt Ulm. Inhalt des Gesprächs war unter anderem eine mögliche Kooperation mit der Stadt und eine Mitnutzung des sich im Aufbau befindenden Weinhof 9. Der Weinhof 9 versteht sich als Ort zum Ausprobieren und Experimentieren rund um Freies Wissen, Open Data und Digitalisierung.

25.7.: Thieme Verlag Stuttgart

In Stuttgart fand ein Gespräch zwischen Freiwilligen aus der Region, Merle von Wittich aus dem Team Ideenförderung und dem Thieme Verlag statt. Neben der kommenden WikiCon in der Region Stuttgart, ging es unter anderem um die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit bei dem eLitStip Römpp Online und mit der Redaktion Chemie der deutschsprachigen Wikipedia, sowie um Möglichkeiten weiterer  Kooperationen mit anderen Programmen des Verlages.

26.7.: Treffen zur Jahresplanung in Köln

Derzeit läuft die Jahresplanung von Wikimedia Deutschland für 2017. Merle von Wittich war im Lokal K in Köln zu Besuch, um mit den Freiwilligen vor Ort über deren Wünsche und Vorstellungen zu sprechen.

by Nicolas Rueck at August 03, 2016 10:52 AM

August 02, 2016

Wikimedia Germany

Neues aus der Software-Entwicklung bei Wikimedia Deutschland: Juli 2016

Monatlich stellen wir einige Ergebnisse der Arbeit in der Software-Entwicklung bei Wikimedia Deutschland vor. Die Zusammenstellung führt eine Auswahl von fertiggestellten oder neu begonnenen Arbeiten auf.

Technische Wünsche

Abgeschlossen wurden die Arbeiten am RevisionSlider, auf der deutschsprachigen Wikipedia auch als Versionsblätterer bekannt. Die Extension läuft auf der deutschsprachigen, hebräischen und arabischen Wikipedia als anschaltbares Beta-Feature.

Neu begonnen wurden Vorarbeiten zu Benachrichtigungen bei Erwähnungen (notifications on mentions). Dieses Feature wird uns noch einige Zeit beschäftigen.

Wikidata

Bei Wikidata bestimmten Arbeiten zu strukturierten Daten für Commons den Monat Juli. Besonders stolz sind wir darüber, dass wir erste vorzeigbare Ergebnisse auf einem Demo-System zur Verfügung stellen können. Die Arbeit befindet sich noch einem sehr frühen Stadium und ist weit davon entfernt, auf Commons eingesetzt werden zu können, aber erste Einblicke sind jetzt schon möglich.

Eine umfangreiche Erklärung zum Demo-System für strukturierte Daten auf Commons findet sich in der Ankündigung auf Wikimedia Commons.

 

by Jens Ohlig at August 02, 2016 01:19 PM

July 28, 2016

Wikimedia Germany

Wikimedia:Woche 30/2016

Zum Nachlesen sind in der Wikimedia:Woche 30/2016 vom Board of Trustees die letzten beiden Sitzungsprotokolle und von Wikimedia Deutschland der Halbjahresbericht sowie ein Bericht zur Wikimedia Conference zu finden. Außerdem steht nun fest, ob die Wikimania weiterhin jährlich oder, wie zuletzt in der Diskussion, nur noch alle zwei Jahre stattfinden wird. Eine App des freien Reiseführers Wikivoyage ist neuerdings für Android erhältlich und die deutschsprachige Wikipedia-Community diskutiert über eine Umgestaltung der Hauptseite.

Foundation und Organisationen

Wikimania weiterhin jährlich, Ausrichter für 2018 gesucht

Wie das Wikimania Committee auf der letzten Wikimania beschlossen hatte, wird die internationale Konferenz auch weiterhin jährlich stattfinden. Ein Ausrichter für 2018 wird bereits gesucht. Einen klassischen Bieterprozess wie in den vergangenen Jahren soll es nicht geben. Statt dessen werden direkt Bewerbungen von Freiwilligengruppen entgegengenommen. Ebenso wird es das vorgeschlagene globale Rotationsverfahren über alle Kontinente nicht geben, jedoch soll ein Ausgleich zwischen alle Regionen geschaffen werden. Mit Wikimedia Südafrika gibt es bereits einen ersten Bewerber.

Letzten zwei Sitzungsprotokolle des Board of Trustees veröffentlicht

Das Board of Trustees hat seine letzten zwei Sitzungsprotokolle veröffentlicht. Dazu gehört auch das Protokoll der zweitätigen Sitzung vor der Wikimania in Esino Lario, Italien. Auf letzter fand unter anderem der Wechsel zweier Mitglieder des Boards statt, zudem wurde Katherien Maher zur neuen Geschäftsführerin ernannt.

Bericht zur Wikimedia Conference 2016 online

Von Wikimedia Deutschland ist der Bericht (Grant Report) zur Wikimedia Conference 2016 veröffentlicht worden. Er beschreibt nicht nur was vor und während der Konferenz geschah, sonst liefert auch eine Übersicht zu den Lessons Learned und Erfahrungen.

Monatsbericht Juni der Wiki Education Foundation veröffentlicht

Die Wiki Education Foundation hat in ihrem Blog den Bericht zum Monat Juni veröffentlicht.

WMDE veröffentlicht Halbjahresbericht

Wikimedia Deutschland veröffentlichte seinen Halbjahresbericht, auch APG Progress Report genannt, für das erste Halbjahr 2016. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Arbeit rund um Wikidata und auf community-orientierter Softwareentwicklung („Technische Wünsche“).

Projekte und Initiativen

Wikimedia bei der State of the Map US 2016

Im Rahmen der OpenStreetMaps-Konferenz State of the Map US in Seattle wurden auch zwei Wikimedia-bezogene Vorträge gehalten, in denen es vor allem um die Verbindungen und Verknüpfungen von Wikimedia-Projekten mit OpenStreetMaps ging. In einer Keynote sprach die Geschäftsführerin der WMF, Katherine Maher, über die Herausforderungen und die Zukunft beider Communitys. Softwareentwickler Yuri Astrakhan sprach vor allem über „Wikimedia Maps“ – die neue Erweiterung zur Einbindung von OpenStreetMap-Karten in Wikimedia-Projekte.

Geförderte Projekte aus den Communitys im Juni 2016

Die aktuelle monatliche Übersicht geförderter Projekte aus den Communitys ist nun im Blog von Wikimedia Deutschland zu finden.

Wikidata:Status updates/2016 07 23

Was in der vergangenen Woche rund um Wikidata geschah, findet sich in den aktuellen Wikidata:Status updates.

Neues aus der OSM-Welt #313

Die aktuelle Zusammenfassung aus der OpenStreetMap-Welt „weekly 313“ berichtet über Neues aus dem Zeitraum vom 12. bis 18. Juli.

Victor Grigas beschreibt Recherche nach freiem historischem Bildmaterial

Victor Grigas beschreibt sein Vorgehen bei der Suche nach freiem historischem Bildmaterial für bestimmte Wikipedia-Inhalte.

Organisationsteam von „Wiki loves Monuments“ sucht Unterstützung

Das ehrenamtliche Organisationsteam des Fotowettbewerbs mit dem Themenschwerpunkt Kultur- und Baudenkmäler, Wiki loves Monuments 2016 in Deutschland, sucht noch tatkräftige Unterstützung um die Durchführung und Vorbereitung des Wettbewerbs so gut wie möglich zu gestalten. Interessenten können sich auf der Seite Wikipedia:Wiki Loves Monuments 2016/Deutschland/Organisation (2. Link) eintragen.

Hrishikes Sens Gründe sich bei Wikisource zu beteiligen

Hrishikes Sen schrieb über seine Motivation zu den Wikimedia-Projekten, insbesondere zu Wikisource, beizutragen.

Bisher weltweit längster Edit-a-thon fand in Mexiko statt

Von Wikimedia Mexico und dem Museo Soumaya wurde der #72HorasConRodin, der bisher weltweit längste Edit-a-thon veranstaltet.

Technik

Wikimedia CH veröffentlicht Wikivoyage-Android-App

Das Schweizer Wikimedia-Chapter hat eine – auf Europa fokussierte – Android-App des freien Reiseführers Wikivoyage herausgebracht. Die App basiert auf Kiwix.

Spracherkennung in der Wikipedia-Suche kommt

Die Wikipedia-Suchmaschie soll schlauer werden: Suchanfragen in einer bestimmten Sprache sollen entsprechende Ergebnisse für ebendiese Sprache anzeigen, unabhängig davon in welcher Wikipedia-Sprachversion die Suchanfrage gestellt worden ist.

Neues aus der Software-Entwicklung im Juni

Die Software-Entwicklung bei Wikimedia Deutschland erzählt in ihrem Monatsbericht Juni von besuchten Veranstaltungen, der letzten Wikimania und Änderungen bei der Oberfläche für den Wikidata Query Service.

Tech News issue #30

Die vergangene Ausgabe der „Tech News“ berichtet über die letzten Ereignisse aus der Technik-Community.

Diskussion

Umfrage zu neuer Wikipedia-Hauptseite

In der deutschsprachigen Wikipedia läuft eine Umfrage darüber, ob die Community für ein neues Design der Hauptseite aufgeschlossen wäre.

Wissenschaft und Forschung

Wikimedia Research Newsletter Juni

Über aktuelle interessante Themen aus den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Wikipedia, berichtet der Wikimedia Research Newsletter in seiner Juni-Ausgabe.

Presse, Blogs und Websites

Eine ausführliche Übersicht zu Presseberichten ist über den Wikipedia-Pressespiegel zu finden.

WikiStammtisch mit Jens Best

In der 5. Episode des WikiStammtisch spricht Sebastian Wallroth mit dem Wikipedianer Jens Best.

Termine

Eine ausführliche Übersicht aller Treffen rund um die deutschsprachige Wikipedia ist dort zu finden:

1.8.: OK Lab Berlin

Jede Woche treffen sich im Rahmen von Codefor.de in ganz Deutschland „Code for Germany“ Teams – die „Open Knowledge Labs“ (OK Labs), um gemeinsam an nützlichen Anwendungen und Visualisierungen rund um offene Daten zu arbeiten und um digitale Werkzeuge für Bürger und Bürgerinnen zu entwerfen. Das Open Knowledge Lab Berlin trifft sich jede Woche (zurzeit immer montags um 19.00 Uhr) bei Wikimedia Deutschland, Tempelhofer Ufer 23–24, 10963 Berlin. Während des Treffens arbeiten Ehrenamtliche gemeinsam an Projekten, tauschen sich zu Themen rund um Civic Tech, Open Data und aus aktuellem Anlass auch zu Refugees aus, organisieren themenspezifische Abende mit Gästen und sind generell Ansprechpersonen für alle Interessierten.

3.8.: WomenEdit Berlin

WomenEdit ist ein Netzwerk von Wikipedianerinnen. Jeden ersten Mittwoch im Monat findet in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland von 18.00 bis 21.00 Uhr ein Treffen statt. Neu-Autorinnen sind willkommen.


Dieser gemeinschaftlich von Projektaktiven und Wikimedia Deutschland erstellte Newsletter soll Faszinierendes, Amüsierendes und Anregendes aus der deutschsprachigen wie internationalen Wikimedia-Welt nahe bringen und zum Weiterlesen anregen.

Frühere Ausgaben sind archiviert unter:

Die Liste der Beitragenden kann der Versionsgeschichte der jeweiligen Ausgabe im Archiv in der Wikipedia entnommen werden.

Wenn du Wünsche zur Woche im Allgemeinen oder Anregungen zur Abdeckung spezieller Themen hast, melde dich gerne in den Kommentaren. Auch kannst du gerne jederzeit selbst Einträge verfassen. Einträge für die kommende Ausgabe können bereits jetzt dort eingetragen werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/N%C3%A4chste_Woche

Allen Mitwirkenden gilt hier wie gewohnt besonderer Dank.

by Nicolas Rueck at July 28, 2016 01:55 PM

July 26, 2016

Wikimedia Germany

Neues aus der Software-Entwicklung bei Wikimedia Deutschland: Juni 2016

Monatlich stellen wir einige Ergebnisse der Arbeit in der Software-Entwicklung bei Wikimedia Deutschland vor. Die Zusammenstellung führt eine Auswahl von fertiggestellten oder neu begonnenen Arbeiten auf.

Veranstaltungen

Im Juni waren einige Entwicklerinnen und Entwickler unterwegs, um Vorträge zu halten oder technische Unterstützung zu geben. Zu der von uns besuchten Gulaschprogrammiernacht und dem HPI-Hackathon gab es an dieser Stelle auch Blogbeiträge: Zur Gulaschprogrammiernacht, zum Hackathon HackHPI in Potsdam.

Wikimania

Die Wikimania in Italien war im Juni die wichtigste Veranstaltung für die Software-Entwicklung. Hier gab es Diskussionen zur Technik und Arbeit an neuen Features auf dem Hackathon:

Und sonst?

Die Oberfläche für den Wikidata Query Service hat viele neue Änderungen erfahren. Visualisierungen für Ergebnisse können jetzt auch als HTML-Snippet außerhalb (etwa auf eigenen Webseiten) eingebunden werden. Testen läßt sich dies mit der stetig wachsenden Anzahl an Beispiel-Queries, etwa der nach den Päpsten mit mit den meisten Kindern.

 

by Jens Ohlig at July 26, 2016 10:02 AM

July 25, 2016

Wikimedia Germany

Geförderte Projekte aus den Communitys im Juni 2016

Geförderte Projekte aus den Communitys im Juni 2016

Die folgende Liste zeigt eine Übersicht ausgewählter umgesetzter Aktivitäten, sowie regelmäßige Veranstaltungen, die von den Communitys organisiert wurden und mit Unterstützung durch das Team Ideenförderung im vergangenen Monat stattgefunden haben. Wer eigene Ideen und Projekte für die Erstellung, Sammlung und Verbreitung Freier Inhalte mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland umsetzen möchte, findet weitere Informationen unter Wikipedia:Förderung.

Festivalsommer

Beim Festivalsommer standen im Juni 16 Veranstaltungen auf der Agenda. Darunter Veranstaltungen wie Rock im Park und Rock am Ring. Der vollständige Festivalplan ist in der Wikipedia zu finden.

Lokales

Ein Überblick über Aktivitäten lokaler Wikipedia-Communitys ist über Wikipedia:Lokales abrufbar. Einige Gruppen hinter den lokalen Räumen führen außerdem Blogs, über die eine Auswahl dort stattgefundener Veranstaltungen und Aktionen nachgelesen werden kann:

Seit Juni: Denkmal PF

Denkmal PF bezeichnet einen lokalen Fotowettbewerb rund um das kulturelle Erbe der Stadt Pforzheim. Von Juni bis September finden hierbei verschiedene öffentliche Fototouren mit anschließendem Wikipedia-Stammtisch statt. Partnerorganisationen sind neben Wikimedia Deutschland das Stadtwiki Pforzheim-Enz und das Kulturamt der Stadt Pforzheim (Denkmalpflege/Stadtlabor).

Druck- und Transportkosten Refugee Phrasebook

Wikimedia Deutschland unterstützte das auf Wikibooks gehostete Refugee Phrasebook bereits während der Entstehungsphase und fördert nun den Druck und Transport zu Hilfsinitativen und Flüchtlingscamps in Deutschland. Der Druck soll zwischen Juni und Oktober stattfinden, nach einem Workshop mit Flüchtlingsvertretern.

3.6.: 10 Jahre WikiProjekt Bremen

Das WikiProjekt Bremen feierte sein zehnjähriges Bestehen und nahm dies zum Anlass für einen außergewöhnlichen Ausflug.

3.–5.6.: GLAM on Tour: Landesmuseum Württemberg 2016

GLAM on Tour war auf Station im Landesmuseum Baden-Württemberg, wobei zahlreiche neue Bilder und Artikel für die Wikimedia-Projekte entstanden und ausgearbeitet worden sind. Details sind auf einer Dokumentationsseite zusammengetragen worden.

7.6.: Technikpool-Workshop

Über den Technikpool von Wikimedia Deutschland werden Freiwilligen Geräte bereit gestellt, um deren ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Diese Geräte wurden großteils auf Initiative der Freiwilligen angeschafft und werden zum Teil durch die Community und zum Teil durch WMDE verwaltet und versendet. Zwei mit dem Technikpool vertraute Wikipedianer waren im Juni in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland zu Gast, um die Geräteliste auf den aktuellen Stand zu bringen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen kleinen Einführungskurs zu spezieller Technik zu geben.

11.6.: Fotoprojekt Lyrikmarkt Berlin

Die Wikipedianerin Kritzolina war mit der Kamera auf dem Lyrikmarkt, um dort Fotoaufnahmen der Autorinnen und Autoren für das freie Medienarchiv Commons und die Wikipedia zu machen. Die Bilder wurden in einer Kategorie auf Commons gesammelt. Wikimedia Deutschland unterstützte das Vorhaben mit dem Verleih einer Kamera und Reisekostenerstattungen.

11.–12.6.: Corso Leopold I

Das Team um die lokale Wikipedia-Anlaufstelle WikiMUC in München, war erneut mit einem Infostand auf dem Straßenfest Corso Leopold vertreten. Außerdem präsentierten sich in der Nähe des Wikipedia-Standes die Organisationen Freifunk, FSFE und Serlo, die ähnliche Ziele verfolgen.

11.–12.6.: GLAM on Tour: Die Macht der Mode

An einem Junitag unter dem Dach der alten Spinnerei ist es noch heute stickig. Doch vor 230 Jahren war die Luft für die hier arbeitenden Kinder richtig ungesund. Damals wurde die Textilfabrik als erste Baumwollmaschinenspinnerei auf dem europäischen Kontinent von dem Kaufmann und Industriespion Brügelmann gegründet. Da haben wir es heute besser. Zwanzig digital volunteers, Studentinnen für Modejournalismus, gestandene Wikipedianer nicht nur aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet sowie eine kleine Delegation Weitangereister tauchen ein in die Ausstellung „Die Macht der Mode“. weiterlesen

16.6.: Frag den Staat im WikiMUC

Arne Semsrott veranstaltete in dem lokalen Wikipedia-Standort WikiMUC in München mit Wikipedianern und Codern des OK Lab einen Workshop rund um das Portal Frag den Staat. Die Ergebnisse aus der anschließenden Diskussion fließen ggf. in einen Vortrag auf der kommenden WikiCon, die vom 16. bis 18. September in Kornwestheim stattfinden wird.

16.–18.6.: Bundeswettbewerb Jugend debattiert

Bei dem Bundeswettbewerb Jugend debattiert war neben dem Bundespräsidenten Joachim Gauck auch der Wikipedianer Sandro Halank zu Gast, der von dort Fotoaufnahmen der Veranstaltung und der Gäste für das freie Medienarchiv Commons mitbrachte. Die Bilder wurden mit einer Leihkamera aus dem Wikimedia-Technikpool aufgenommen.

17.–19.6.: Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften

Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften wurden von dem Wikipedianer Stepro fotografisch begleitet. Auch hier wurde die technische Ausrüstung aus dem Technikpool von Wikimedia Deutschland gestellt.

18.6.: Wikipedia-Seminar für Frauen* in Kunst und Kultur

In dem Archiv der galerie futura läuft derzeit eine Seminar-Reihe zur Mitarbeit in der Wikipedia, die sich speziell an Frauen richtet: Ziel der Workshops ist es Künstler*innen, Autor*innen und Lai*innen aller Generationen an die Arbeit für die Wikipedia heranzuführen, um so den Anteil von Autor*innen in der Community sowie die Sichtbarkeit relevanter Künstler*innen, Institutionen, Theoretiker*innen und feministischer Perspektiven in der Kunst zu stärken.

Weitere Informationen, sowie alle folgenden Termine sind hier zu finden. Wikimedia Deutschland vermittelte im Vorfeld Kontakte zu bereits bestehenden Frauen-Netzwerken in der Wikipedia und stellte Informationsmaterial zu Verfügung.

20.6.: WikiWedding-Projekttreffen

Das Projekt WikiWedding kam zu einem Koordinierungstreffen zusammen. Über sechs Monate hinweg soll der Bestand zum ehemaligen Berliner Bezirk Wedding (heutige Ortsteile Wedding und Gesundbrunnen) in Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikivoyage und Wikidata ausgebaut werden. Alleine 44 Artikel sind bisher (Stand: 25.7.2016) im Rahmen des Projekts erstellt oder überarbeitet worden.

21.–27.6.: Wikimania

Teilnehmende der Wikimania 2016, Foto: Niccolò Caranti, Wikimania 2016 – group photo 02, CC BY-SA 4.0

Zur diesjährigen Wikimania in dem italienischen Ort Esino Lario, stellte Wikimedia Deutschland ein Kontingent von 30 Teilstipendien zur Verfügung. Es umfasste die Teilnahmegebühr, sämtliche Verpflegung sowie die Übernachtung in einem Mehrbettzimmer. Außerdem war eine Übernahme der Reisekosten durch WMDE möglich. Eindrücke die die Teilnehmenden mit nach Hause nahmen, werden auf dieser Seite gesammelt.

25.6.: Aachen – Exkursion Vaals

Der Wikipedia-Stammtisch Aachen kam zu einem Tagesausflug in Vaals zusammen, um dort gemeinsam unter anderem das Schloss Vaalsbroek und das Museum Vaals zu besuchen. Wikimedia Deutschland übernahm die Unfall- und Haftpflichtversicherung.

29.6.: Filmfrauen-Workshop zum Münchner Filmfest

Wikipedia-Workshop in München, Foto: Pimpinellus, Angertorstraße 3 Film im WikiMUC 1, CC BY-SA 4.0

Anlässlich des Münchner Filmfestes wurde im WikiMUC ein Workshop für Frauen aus Film und Fernsehen angeboten, die sich als Autorinnen in der Wikipedia beteiligen möchten. Für jeden zweiten Mittwoch im Monat ist ein Follow-up geplant. Eine Dokumentation und die weiteren Termine sind hier zu finden.

Regelmäßige Veranstaltungen

Folgende regelmäßige Community-Termine fanden auch im vergangenen Monat wieder mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland statt:

by Nicolas Rueck at July 25, 2016 11:44 AM